ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

ที่อยู่ อาคาร 22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องพักอาจารย์ 220202  439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044611221 ต่อ 6901