ภาพกิจกรรม

โครงการค่าย Food Science อาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่3 ณ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560